Top
Image Alt

CÁC TUYẾN TÀU

  /  CÁC TUYẾN TÀU

Các tuyến tàu cao tốc Phú Quốc Express tại Kiên
Giang

Tuyến tàu cao tốc Hà Tiên - Phú Quốc…
1 giờ 15 phút

Rạch Giá ⇔ Phú Quốc

540000VNĐ 1 người
Tuyến tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc…
2 giờ 15 phút
Tuyến tàu cao tốc Rạch Giá - Nam Du…
2 giờ 30 phút